header illustratie

Over

Online platformen vormen een steeds belangrijkere rol in het bijeenbrengen van vraag en aanbod van arbeid. Waar klusplatformen in het begin voornamelijk met voorbeelden als Uber, Deliveroo en Helpling voornamelijk in de consumentenmarkt opereerden, is er nu een forse stijging te zien van het aantal platformen die zicht richt op de zakelijke markt. 

In veel discussies wordt vergeten hoe omvangrijk de kluseconomie is. Een overzicht ontbrak, waardoor voorbeelden voornamelijk selectief en exemplarisch worden ingezet. Martijn Arets, platformexpert en auteur van het boek ‘Platformrevolutie’, besloot om de markt in kaart te brengen om hiermee het debat en onderzoek naar dit fenomeen te versterken. Samen met partners FreshHeads en Contentful realiseerde hij dit platform.  Het doel van dit platform is om een overzicht te bieden van alle klusplatformen die actief zijn op de Nederlandse markt. Klusplatformen bemiddelen in kortlopende klussen (van een paar uur tot een paar dagen) tussen een individuele aanbieder en een individuele klant. De gehele transactie verloopt via het platform: zoeken, boeken en betalen en aanbieder en klant hebben direct contact. Platformen voor vacatures voor langlopende klussen en banen zijn daarom niet in dit overzicht meegenomen.

Het overzicht van deze website kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden: 

Voor beleidsmakers

De komende jaren zal veel beleid moeten worden ontwikkeld om de positieve kanten van klusplatformen te behouden en versterken en de negatieve effecten in te dammen. Met platformwerk.nl faciliteren wij beleidsmakers met een overzicht en een database met variabelen, wat hen moet helpen in het maken van de juiste keuzes. 

Voor onderzoekers

Veel onderzoekers, vanuit wetenschap en publieke instituties, doen onderzoek naar platformwerk. Platformwerk.nl biedt hen een overzicht van het landschap en een vrij te downloaden database met alle profielinformatie van de platformen. Deze dataset is vrij te gebruiken, omdat wij erin geloven dat alleen op die manier een duurzame ontwikkeling van platformwerk wordt gestimuleerd. 

Voor aanbieders

Klusplatformen zijn een ideale manier om snel en eenvoudig geld (bij) te verdienen. Deze website geeft je een overzicht van de platformen waar jij snel aan de slag kunt en geeft meer informatie over het aanmeldt proces en de voorwaarden. 

Voor klanten

Wil je iemand inhuren via een platform? Platformwerk.nl geeft je een overzicht van de beschikbare platformen en inzicht in de voorwaarden.

Voor journalisten

Journalisten kunnen platformwerk.nl gebruiken om inzicht te krijgen in de diversiteit van het landschap en de voorwaarden van de platformen. Ben je journalist en zit je met een vraag? Stuur dan een mail.